Privacyverklaring

Privacyverklaring

Van Ommeren Service & Klimaat B.V. verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers. Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en/of uit te voeren.

Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen met wie wij zaken doen en/of bij wie diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst hoort te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adresgegevens en telefoonnummer van het bedrijf en naam, e-mailadres en telefoonnummer van u als contactpersoon.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, u een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adresgegevens en telefoonnummer van het bedrijf en naam, e-mailadres en telefoonnummer van u als contactpersoon.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een eigen serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Tevens maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een mailingdienst voor een nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. 

Direct marketing

Bent u een relatie van ons, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u eventueel in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, hebt u de mogelijkheid ons te laten weten dat u hier geen prijs meer op stelt. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij het noodzakelijk achten om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Hierbij houden we rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen. Het doel hiervan is het terug kunnen vinden van uitgebrachte offertes en geleverde diensten, het kunnen raadplegen van historie van geleverde producten en diensten, het kunnen voldoen aan garantieverplichtingen, het raadplegen van bestelinformatie en het kunnen opstellen van verkoopstatistieken.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

  • Van Ommeren Service & Klimaat B.V.
  • De Hofstede 41
  • 4033 BV Lienden
  • Telefoon: 0344 - 601 412
  • E-mail: info@vanommerenserviceenklimaat.nl 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (socialmedia) kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Slotopmerking

Wij zullen deze verklaring geregeld aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Opgesteld februari 2022. 

 

 

 

 

 

Offerte aanvragen
Er is geen interesse aangegeven
Er is geen woningsoort aangegeven
De kwaliteit van de isolatie is niet aangegeven
Er is geen naam van de ruimte ingevoerd
Er is geen naam ingevoerd
Er is geen adres met huisnummer ingevoerd
Er is geen postcode en plaats ingevoerd
Er is geen e-mailadres ingevoerd
Er is geen telefoonnummer ingevoerd
Wij staan voor u klaar!